Mateřinka

kategorie

Hudební

kategorie

Taneční

kategorie

Pěvecká

kategorie

Mažoretky

kategorie

Lomnické hudební jaro

dvacet šest let s hudbou, tancem a zpěvem v Lomnici nad Popelkou

Termín: sobota 25.4.2020

Letošní ročník je zrušen!

Proč se festivalu účastnit?

Mezinárodní festival hudby, tance a zpěvu pro děti a mládež do 26ti let. Smyslem festivalu není soutěž mezi účastníky, nýbrž prezentace mladých umělců v oblasti hudby, tance nebo zpěvu. Tato akce je příležitostí pro vzájemnou inspiraci, předáváním zkušeností a povzbuzením jejich účastníků pro další činnost.

Odborný garant proto neurčuje pořadí jednotlivých účinkujících, je v roli odborného posuzovatele a rádce. Vyhlášení výsledků a možnost konzultace s odbornými garanty se uskuteční po skončení posledního účinkujícího v dané kategorii.

Každý účastník získá za účast pamětní list s drobnou odměnou a za mimořádné výkony mu může být udělena i speciální cena tzv. Lomnická notička.

Mateřinka

kategorie

Hudební

kategorie

Taneční

kategorie

Pěvecká

kategorie

Mažoretky

kategorie

Co účastníkům festivalu nabízíme?

26 let zkušeností s pořádáním našeho festivalu. Profesionální podmínky pro vystoupení (kvalitně technicky i prostorově připravená stage). Odborné garanty, kteří vám poskytnou přátelskou pomoc a konzultaci. Zkušený tým pořadatelů. Doprovodný program. Příjemné a přátelské prostředí.

Nabízíme vám také možnost vystoupení v rámci doprovodného programu na venkovní OPEN scéně na zámeckém nádvoří (11 – 15 hodin), pokud máte o tuto možnost zájem, kontaktujte pořadatele na cermanova[zavináč]svclomnice.cz! Doprovodný program se koná pouze v případě příznivého počasí!

Obecná kritéria

Festival je určen dětem a mládeži ve věku do 26ti let. V rámci vystoupení může účinkovat též starší 26ti let jako např. doprovod, korepetitor, trenér apod.

Pár základních informací o festivalu

Lomnické hudební jaro je akcí jednodenní.

Prezence

Pro všechny kategorie v Tylově divadle od 7,30hodin do 9,00hodin.

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování si každý účastník zajišťuje samostatně! Doporučené ubytovny a stravovací možnosti najdete na mapě festivalu.

Doporučujeme rezervaci stravování předem.

Semináře, workshopy, výuky

Ve vybraných kategoriích se mimo vlastních vystoupení pořádají také semináře, workshopy, výuky, instruktáže či ukázky profesionálů!

Máte ještě dotaz?

Nebojte se zeptat.

13 + 3 =

Partneři

Děkujeme našim patnerům za podporu a spolupráci.

Pracujeme na tom

Na novém registračním systému usilovně pracujeme a ladíme. Chceme, aby byl pro vás co nejvíce přívětivý, jednoduchý a přehledný.

Od ledna 2019 již budou přihlášky aktivní. Nezapomeňte nás sledovat.

Děkujeme za pochopení.