Lomnické hudební jaro

Děkujeme všem účastníkům 28. ročníku festivalu Lomnické hudební jako. Těšíme se na Vás
u 29. ročníku Lomnického hudebního jara, který se bude konat 26. 4. 2025

Jaký byl 28. ročník (20. 4. 2024) si můžete připomenout na následující odkazech

Mateřinka

kategorie

Hudební

kategorie

Taneční

kategorie

Pěvecká

kategorie

Mažoretky

kategorie

Festival - Lomnické hudební jaro 2024 (20.4.2024)

Lomnické hudební jaro

Více jak čtvrt století s hudbou, tancem a zpěvem v Lomnici nad Popelkou

Proč se festivalu účastnit?

Mezinárodní festival hudby, tance a zpěvu pro děti a mládež do 26ti let. Smyslem festivalu není soutěž mezi účastníky, nýbrž prezentace mladých umělců v oblasti hudby, tance nebo zpěvu. Tato akce je příležitostí pro vzájemnou inspiraci, předáváním zkušeností a povzbuzením jejich účastníků pro další činnost.

Odborný garant proto neurčuje pořadí jednotlivých účinkujících, je v roli odborného posuzovatele a rádce. Vyhlášení výsledků a možnost konzultace s odbornými garanty se uskuteční po skončení posledního účinkujícího v dané kategorii.

Každý účastník získá za účast pamětní list s drobnou odměnou a za mimořádné výkony mu může být udělena i speciální cena tzv. Lomnická notička.

Co účastníkům festivalu nabízíme?

27 let zkušeností s pořádáním našeho festivalu. Profesionální podmínky pro vystoupení (kvalitně technicky i prostorově připravená stage). Odborné garanty, kteří vám poskytnou přátelskou pomoc a konzultaci. Zkušený tým pořadatelů. Příjemné a přátelské prostředí.

Obecná kritéria

Festival je určen dětem a mládeži ve věku do 26ti let. V rámci vystoupení může účinkovat též starší 26ti let jako např. doprovod, korepetitor, trenér apod.

Festival - Lomnické hudební jaro 2024 (20.4.2024)
Festival - Lomnické hudební jaro 2024 (20.4.2024)

Pár základních informací o festivalu

Prezence

Pro všechny kategorie bude probíhat v Tylově divadle začínající v dopoledních hodinách od 7:30 hod. do 9:00 hod., pro kategorie začínající v odpoledních hodinách bude čas individuálně upraven.

Účast na festivalu je bezplatná.

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování si každý účastník zajišťuje samostatně! Doporučené ubytovny a stravovací možnosti najdete na mapě festivalu.

Doporučujeme rezervaci stravování předem.

Semináře, workshopy, výuky

Ve vybraných kategoriích se mimo vlastních vystoupení pořádají také semináře, workshopy, výuky, instruktáže či ukázky profesionálů!

Partneři

Děkujeme našim patnerům za podporu a spolupráci.

Pracujeme na tom

Na novém registračním systému usilovně pracujeme a ladíme. Chceme, aby byl pro vás co nejvíce přívětivý, jednoduchý a přehledný.

Od ledna 2019 již budou přihlášky aktivní. Nezapomeňte nás sledovat.

Děkujeme za pochopení.