Mateřinka

kategorie

Hudební

kategorie

Taneční

kategorie

Pěvecká

kategorie

Mažoretky

kategorie

Lomnické hudební jaro

aneb čtvrt století s hudbou, tancem a zpěvem v Lomnici nad Popelkou

Termín: sobota 25.4.2020

Proč se festivalu účastnit?

Mezinárodní festival hudby, tance a zpěvu pro děti a mládež do 26ti let. Smyslem festivalu není soutěž mezi účastníky, nýbrž prezentace mladých umělců v oblasti hudby, tance nebo zpěvu. Tato akce je příležitostí pro vzájemnou inspiraci, předáváním zkušeností a povzbuzením jejich účastníků pro další činnost.

Odborný garant proto neurčuje pořadí jednotlivých účinkujících, je v roli odborného posuzovatele a rádce. Vyhlášení výsledků a možnost konzultace s odbornými garanty se uskuteční po skončení posledního účinkujícího v dané kategorii.

Každý účastník získá za účast pamětní list s drobnou odměnou a za mimořádné výkony mu může být udělena i speciální cena tzv. Lomnická notička.

Děkujeme všem účastníkům za účast
na jubilejním 25. ročníku festivalu. A opět se těšíme na viděnou v příštím roce při 26.ročíku Lomnicého hudebního jara.

Do 26.ročníku festivalu zbývá

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Sekund

Co účastníkům festivalu nabízíme?

25 let zkušeností s pořádáním našeho festivalu. Profesionální podmínky pro vystoupení (kvalitně technicky i prostorově připravená stage). Odborné garanty, kteří vám poskytnou přátelskou pomoc a konzultaci. Zkušený tým pořadatelů. Doprovodný program. Příjemné a přátelské prostředí.

Nabízíme vám také možnost vystoupení v rámci doprovodného programu na venkovní OPEN scéně na zámeckém nádvoří (14 – 16hodin), pokud máte o tuto možnost zájem, kontaktujte pořadatele na cermanova[zavináč]svclomnice.cz! Doprovodný program se koná pouze v případě příznivého počasí!

Obecná kritéria

Festival je určen dětem a mládeži ve věku do 26ti let. V rámci vystoupení může účinkovat též starší 26ti let jako např. doprovod, korepetitor, trenér apod.

Pár základních informací o festivalu

et|icon_calendar|

Lomnické hudební jaro je akcí jednodenní.

et|icon_pencil-edit|l

Prezence

Pro kategorie:
hudební, taneční, pěvecké a mažoretky v Tylově divadle od 7,30hodin do 9,30hodin.

Pro kategorii:
Mateřinky od 12:00 – 13:00

et|icon_house_alt|

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování si každý účastník zajišťuje samostatně! Doporučené ubytovny a stravovací možnosti najdete na mapě festivalu.

Doporučujeme rezervaci stravování předem.

et|icon_lightbulb_alt|

Semináře, workshopy, výuky

Ve vybraných kategoriích se mimo vlastních vystoupení pořádají také semináře, workshopy, výuky, instruktáže či ukázky profesionálů!

Máte ještě dotaz?

Nebojte se zeptat.

10 + 3 =

Patroni festivalu
Lomnické hudební jaro

Roman a Míša Tomešovi

Těšíme se na Vás 13.4.2019 v Lomnici nad Popelkou Roman a Míša.

Partneři

Děkujeme našim patnerům za podporu a spolupráci.

et|icon_cogs|

Pracujeme na tom

Na novém registračním systému usilovně pracujeme a ladíme. Chceme, aby byl pro vás co nejvíce přívětivý, jednoduchý a přehledný.

Od ledna 2019 již budou přihlášky aktivní. Nezapomeňte nás sledovat.

Děkujeme za pochopení.