Jak vyplnit

Přihlášku na festival

přihláška

et|icon_error-triangle|

Možnost registrace přes registrační formulář byla ukončena.

b3lineicon|b3icon-wallet||Wallet

Startovné

50 Kč (za každého účastníka)

Startovné pro každou kategorii.

Příklady platby startovného:

  • 1. kategorie:
    Hudební – kytara + flétna + flétna sbor = 50 Kč (účastník)
  • 2. kategorie:
    Hudební + kategorie: Pěvecká = 50 + 50 Kč (účastník)

Startovné zaplatíte hotově u prezence! Příjmový doklad vystavíme po provedené platbě při prezenci.

b3lineicon|b3icon-user-check||User Check

Prezence

13.4.2019 (7:30 – 9:00)

Tylovo divadlo Lomnice nad Popelkou

Kategorie:
Taneční, Pěvecké, Mažoretky, Hudební
od 7:30 – 9:00

Kategorie:
Mateřinka
od 12:00 – 13:00

K prezentaci v den festivalu si s sebou vezměte originál vytištěné a podepsané přihlášky, kterou jste skenovali při registraci.

et|icon_error-triangle|

UPOZORNĚNÍ: Stravování a ubytování si zajišťují účastníci sami.

3 snadné kroky k vyplnění přihlášky

1

b3lineicon|b3icon-checklist||Checklist

Vyplnit

Přihlášku vyplňte na formuláři.
Viz odkaz níže.

2

b3lineicon|b3icon-signed-document||Signed Document

Tisk a podpis

Po vyplnění a odeslání závazné přihlášky Vám bude vygenerován odkaz na přihlášku
v PDF s údaji, které jste zadali při registraci. Soubor si stáhněte, vytiskněte a podepište. Zároveň Vám bude zaslány na Vámi zadaný e-mail informace o registraci s téže PDF přihláškou.

3

b3lineicon|b3icon-paper-plane||Paper Plane

Sken a odeslat

Podepsanou přihlášku následně naskenujte a zašlete na e-mail:
bartova@svclomnice.cz

et|icon_cogs|

Pracujeme na tom

Na novém registračním systému usilovně pracujeme a ladíme. Chceme, aby byl pro vás co nejvíce přívětivý, jednoduchý a přehledný.

Od ledna 2019 již budou přihlášky aktivní. Nezapomeňte nás sledovat.

Děkujeme za pochopení.