Jak vyplnit

Přihlášku na festival

přihláška

et|icon_error-triangle|

Registrace byla zrušena.

V souvislosti s nelehkou situací kolem šíření nového Koronaviru jsme se rozhodli letošní ročník festivalu zrušit!

b3lineicon|b3icon-wallet||Wallet

Startovné

50 Kč

Startovné: 1 vystoupení = jedna přihláška pro každou kategorii za každého účastníka.

Startovné se platí hotově u prezence!
Příjmový doklad vystavíme
po provedené platbě při prezenci.

b3lineicon|b3icon-user-check||User Check

Prezence

25.4.2020 (7:30 – 9:00)

Tylovo divadlo Lomnice nad Popelkou

Platí pro všechny kategorie.

et|icon_cogs|

Pracujeme na tom

Na novém registračním systému usilovně pracujeme a ladíme. Chceme, aby byl pro vás co nejvíce přívětivý, jednoduchý a přehledný.

Od ledna 2019 již budou přihlášky aktivní. Nezapomeňte nás sledovat.

Děkujeme za pochopení.